Пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2007 г., ще се преизчислят от 1 октомври 2008 г. като индивидуалният коефициент на лицето се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2007 г., който е 398,17 лева. Това предвиждат одобрените от Парламента промени в Кодекса за социално осигуряване.
Очаква се увеличение на пенсиите да получат около 1 100 000 души с пенсии, отпуснати до 2000 г. включително. Ако това преизчисление води до намаляване на сумата, се запазва досегашния размер на пенсията. От 01.01.2009 г. като осигурител във Фонд "Пенсии" ще участва и държавата с 12% осигурителна вноска, срещу 10% за работодателя и 8% за осигуреното лице.

Депутатите отхвърлиха на първо четене промените в Кодекса за социално осигуряване, внесени от Деница Гаджева и Митко Димитров от "Атака". Те предлагаха съкращаваните служители от блоковете от 1 до 4 на АЕЦ "Козлодуй" да бъдат пенсионирани по-рано. /БЛИЦ