Под непрекъснат стрес живеят в Перник, а причината са старите минни галерии, които се пълнят с вода. Това може да причини пропадания на земни пластове. За проблема се знае от години, но картината под земята продължава да е неясна и може само да се гадае доколко голяма е непосредствената опасност за перничани, чиито жилища се намират над тези терени.
Проблемът със старите мини се задълбочава с ликвидацията на държавното дружество &quot;Мини Перник&quot;. Тогава са извадени от действие стотици помпи, които са изхвърляли събиращата се в галериите вода. Така от години мините се пълнят с вода, което е пагубно за подземните съоръжения. Дали и какви срутвания вече има под земята е трудно да се каже.<br /> <br /> &quot;След 2008 година са правени някои мероприятия, свързани с частично запълване на отделни галерии - там, където е имало сериозни проблеми, свързани със слягания и пропадания. Но като цяло все още не е ясна картината. За мен е важно действително да се дефинира степента на потенциална опасност. Ако тази степен е сериозна и значима, да се търсят мерки за техническо изпълнение и запълване на тези подземни кухини и пространства&quot;, казва кметът на община Перник Росица Янакиева.<br /> <br /> Жилищата на много перничани вече носят белезите на пропадането. Кметът на Перник обещава, че ще продължи да търси финансиране по оперативните програми на ЕС, за да бъде решен проблемът с подземните галерии. Това стана ясно на дискусия за предотвратяването на последиците от подземния въгледобив в града. <br /> <br /> Янакиева отбелязва, че проблемът трябва да се реши с комплекс от мерки, но не бива излишно да се плашат гражданите на Перник. Тя подчерта, че въпросът трябва да залегне в списъка с тематичните цели в Договора за партньорство на Република България с Европейския съюз за следващия програмен период 2014-2020 г. Обявената мярка обаче не може да успокои местните хора. <br /> <br />