Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров ще участва днес в Брюксел в извънредно заседание на министрите на енергетиката на страните от ЕС. Срещата е с единствена точка в дневния ред – газовият спор, който възникна между Русия и Украйна и последствията от него за страните от Европа.
Енергийният съвет се провежда след заседанието на Газовата координационна група, съобщиха от Министерството на икономиката и  енергетиката. По време на днешното заседание на енергийните министри България ще настоява за ефективно насочване на средства от Плана за икономическо възстановяване, одобрен от Европейския съвет през декември 2008 г., за изграждане на газови междусистемни връзки които ще позволят на страната, която в момента е, изцяло зависима от едно трасе за внос, да получи достъп до алтернативни маршрути и източници на природен газ, както и да модернизира и разшири своите газохранилища. Българската страна ще предложи изграждането на междусистемни връзки с Гърция и Румъния , както и ще изрази позиция в полза на изграждане на регазификационен терминал за втечнен природен газ на гръцкото Егейско крайбрежие, който да обслужва българския и регионалния пазар, както и за мадернизация на съществуващото и изграждане на ново газохранилище . По повечето от тези проекти преговорите със съседните на България страни са започнали по инициатива на Петър Димитров преди повече от година./БЛИЦ