Отнемането на акредитацията на две агенции по ФАР касае двата Финансови меморандума за 2005 и 2006 г., защото те изтичат на 30.11.2008 г. По програма ФАР не се засягат инструмента Шенген, който е на стойност 161 млн.евро, Европейското икономическо партньорство на стойност 21,5 млн. евро и Оперативна програма Техническа помощ - 56,8 млн. евро. Това заяви вицепремиерът Меглена Плугчиева.
Още преди една седмица беше направен анализ върху кои проекти да се концентрират съответните министерства. Така че сега имаме два варианта за действие – или да положим съответните усилия да довършим започнатите мерки, които предприехме след писмото на генералния директор Майкъл Лий и които се оценяват в доклада, но трябва да бъдат довършени както се препоръчва, и да искаме възстановяване след това на акредитацията. Или другата възможност е да пренасочим тези проекти към действащите агенции ФАР - в МТСП и МИЕ. В момента не може да се даде повече конкретика кой от вариантите на действие ще предприемем. Важно е, че правителството анализа на действие го е направило и сега само трябва да се подбере начина на действие проектите да бъдат завършени, заяви Плугчиева.

По програма ИСПА, през месец януари от Генерална дирекция "Регионално развитие" са обърнали внимание, че спират временно плащанията по транспортни проекти по ИСПА в размер на 114 млн.евро. И процедурата предвижда след като изтекат 6 месеца от временното спиране да се направят съответните коренни промени, визирам конкретно Фонд "Републиканска пътна инфраструктура". От май месец правителството взе съответните решения, но това изисква своето технологично време, на базата на промяната в Закона се закрива Агенция "Пътища" и се създава нова Национална агенция "Пътна инфраструктура" към МС и предстои министър-председателят да назначи управителя, надзорен съвет и агенцията да сключи съответните две споразумения с МТ и МРРБ, за да може да изпълнява своите функции по двете оперативни програми. Т.е. просто са изтекли шестте месеца и затова сме в тази категория. Очаквам през есента да бъдат възстановени плащанията и да бъде вдигната забраната за ИСПА, уточни вицепремиерът.

Тя посочи, че по програма САПАРД няма нищо ново. След като бяха спрени трите мерки по САПАРД от българската страна се очаква да се представи план за действие. Той утре ще бъде представен в ГД "Земеделие", изпълнението на почти всички мерки е в ход, така че очакваме след одобрението на плана, първоначално да ни бъде разрешено да плащаме от национални средства и след това очаквам при изпълнението на мерките и след оценка от независим одитор да бъде вдигната забраната и върху трите мерки. Очаквам също и да бъде удължен срока за програмата САПАРД до 2009 г., каза вицепремиерът.

По структурните и Кохезионния фонд няма спряни средства, уточни Плугчиева. Оперативните програми са не само под съответния доклад на правителството. Аз всеки четвъртък внасям доклад по изпълнението им. Всички министри имат своите програми и план за действие до края на мандата, категорична бе Плугчиева. Тя отправи молба за постоянни мисии на ОЛАФ в България. Лично аз очаквах повече от това, което е свършено, да намери място в доклада. Очаквам от Комисията много повече експерти и експертна помощ. Това е нов процес за България, всички ние се учим, каза още вицепремиерът. /БЛИЦ