Вицепремиерът по усвояването на еврофондовете Меглена Плугчиева каза, че в техническия доклад за напредъка на България очаква обективна оценка на постигнатото. Документът ще бъде публикуван утре.
"Очаквам и че комисията ще формулира своите искания, своята взискателност по отношение на ясни и конкретни резултати в правораздавателната ни система, защото ние вървим в тази посока, но темпото, с което се справяме неудоволетворява първо българските граждани.
Утре в Министерски съвет  ще бъде внесено и постановлението за реда и правилата за отпускане на средства по оперативните програми, припомни Плугчиева. "Знаете, че формулирах целите, които си бяхме поставили да опростим процедурите, да освободим бенефициентите и частните юридически лица и общините от бюрокрацията, където им се изисква един дълъг списък от документи и един път като подават проектните предложения след това пък като сключват договора.  Другата цел е за максимална прозрачност състава на оценителните комисии, външното присъствие на външни оценители, за да имаме гаранцията за максимална прозрачност."/БНР