По 150 лв. допълнително ще получат всички пенсионери през декември. 100 лв. е еднократната помощ за лицата и семействата, които са получили или ще получат целево подпомагане за отопление през зимата, е записано в приетото от Министерския съвет постановление за допълнителни бюджетни кредити за 2008 г. Осигурените средства за еднократна добавка към пенсиите са 337,5 млн. лв.
За втора поредна година, след разрешение от Народното събрание, правителството прозрачно, балансирано и социално ангажирано предоставя допълнително средства, с които ще се финансират приоритетни за държавата дейности. На 19 септември т. г. Министерският съвет взе решение, с което предложи на Парламента да одобри до 1 206.2 млн. лв. допълнителни бюджетни кредити по Бюджет 2008. Те се осигуряват от преизпълнението на приходите по консолидираната фискална програма по реда на чл. 35, ал. 4 от Закона за устройството на държавния бюджет. С допълнителния финансов ресурс ще се гарантира социалната защита и подобряване живота на пенсионерите и хората с най-ниски доходи, предоставянето на енергийни помощи, осигуряването на допълнителни средства за секторите здравеопазване, образование и сигурност, модернизиране на пътната и социалната инфраструктура и др.
С допълнителните бюджетни кредити ще се финансират програми в следните направления: социален пакет – за постигане на целите на политиките в областта на доходите и социалното подпомагане, за осигуряване на всеобхватно, достъпно и качествено средно образование и обучение, равен достъп до качествено висше образование, за политиката в областта на диагностиката и лечението, както и за политиката за добро управление;
· инвестиционен пакет – за реализиране на целите на политиките в областта на развитие на републиканската пътна инфраструктура; управление на водите, на отпадъците, териториалното развитие и благоустрояването, изграждане и развитие на необходимите оперативни способности на въоръжените сили, опазване на обществения ред и противодействие на престъпността, осигуряване на държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност и защита при бедствия и аварии. /БЛИЦ