Максимално да бъде разширен кръгът на производителите, които да получават субсидии на глава животно е решило Министерството на земеделието и храните. Това съобщи за пореден път министърът на земеделието и храните Валери Цветанов на протестиращите животновъди пред ведомството.
Схемата предвижда да се подпомагат фермери с над 20 овце или кози и с 5 или повече говеда. Вече са подадени документите за актуализация на данните за животните в Системата за идентифициране на животните към Националната ветеринарномедицинска служба, които да бъдат субсидирани за периода 2009 – 2010 г., информира министър Цветанов. По-рано днес той се срещна с министър – председателя Сергей Станишев и представи проблемите на животновъдите и политиката на министерсвото в сектора.
В бюджета за 2009 г. за национални доплащания са предвидени сигурни средства от 211 млн. лева, от които 61 млн. лв. за национални доплащания за животни и 150 млн. лв. за национални доплащания на площ, подчерта министър Цветанов. Към предвидените в бюджета 150 млн. лв. за плащания на площ ще се прибавят и средства в размер на 108 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. и задължително национално съфинансиране към тях. Общо средствата за национални доплащания на площ възлизат на 258 млн. лв., посочи министърът.
Министър Цветанов подчерта, че средствата по de minimis са изчерпани. Той припомни, че 45 209 млн. лева са отпуснати през миналата година за подпомагане на земеделски стопанства по държавната помощ. Общият размер на средствата за 3-годишния преходен период от приемането на страната ни в ЕС, който приключва 2009 г., бе 45,209 млн. лева (23,115 млн. евро). Този таван бе достигнат още през миналата година, което означава, че България няма право да отпуска повече средства по тази схема. В противен случай страната ни може да бъде разследвана от ЕК за отпускане на неправомерни държавни помощи.
По отношение на плащанията по Схемата за единно плащане на площ за кампания 2008 г., министър Цветанов съобщи, че 80 % от всички средства, предвидени като субсидии за единици площ за кампания 2008 вече са изплатени на земеделските стопани. Общо изплатеният ресурс е в размер на 392 386 484,35 лв. До 13 март 2009 г., ще бъдат изплатени още над 25 млн. лева на около 10 хиляди земеделски производители.
Пред МЗХ експерти разговаряха с протестиращите животновъди и консултираха всеки един от тях по зададените въпроси. /БЛИЦ