Взети са всички необходими мерки за гарантиране сигурността и обществения ред по време на предизборната кампания, денят на размисъл и изборния ден. Извършени са проверки на всички изборни помещения на територията на областта.
През цялата предизборната кампания и до приключването на изборите, на публични места и в районите на изборните секции ще има засилено полицейско присъствие и мобилни екипи. Създадена е организация за незабавно реагиране и проверка на постъпващите сигнали за нарушения на изборния процес и обществения ред, в т.ч. и сигнали за купуване на гласове. Договорени са механизмите и координиране на взаимодействията с прокуратурата и Районната избирателна комисия при проверка на сигналите. <br /> Полицейската охрана на изборните места ще се поеме най късно в 18.00 ч. на 06.06.2009 г., след запечатване на помещенията. До 06.00 ч. на 07.06.2009 г. в запечатаните изборни помещения няма да бъдат допускани никакви лица, по никакъв повод. Разпечатването на помещенията ще се извършва на 07.06.2009 г. в присъствието на председателя на СИК и на повече от половината от членовете на секционната избирателна комисия. <br /> В изборния ден, полицията ще осъществява само външна охрана на изборните помещения. Служителите на МВР могат да влизат в изборните помещения само при необходимост &ndash; за възстановяване на реда, след искане за оказване на съдействие от председателя на избирателната комисия.<br /> Охраната на изборните места приключва след края на изборния ден, по указание на председателя на съответната избирателна комисия. След приключване на изборния ден, полицията ще осигури съпровождане и охрана при транспортиране на бюлетините до Районните избирателни комисии и Централната избирателна комисия. <br /> На 6 и 7 юни звената &laquo;Български документи за самоличност&raquo; в областта ще работят на пълен работен ден за връчване на готови лични карти и издаване на удостоверения, с които гражданите с унищожена, изгубена или повредена лична карта ще могат да упражнят правото си на глас. Дежурство е осигурено и в група &laquo;Миграция&raquo; за издаване удостоверения на граждани на ЕС и членове на техните семейства, заявили желание да участват в изборите на членове на Европейския парламент. <br /> С цел недопускане на пътни инциденти в изборния ден, ще бъде активизиран и контролът върху движението по пътищата. /БЛИЦ<br /> <br /> <br />