Посланиците на Германия и Франция в София излязоха с обща позиция по повод ситуацията в България, която е публикувана на сайта на Посолството на Франция в България. "Доброто държавно управление е в интерес на всички", се казва в декларацията. В нея се посочва, че Германия и Франция, както всички свои европейски партньори, наблюдават с изключително внимание настоящата криза в България, втората за по-малко от шест месеца: криза на доверие в начина на управление на страната, както показват протестите.
&nbsp;Ясно е вече, че българското общество изисква настойчиво неговият политически, административен, съдебен и икономически елит да изповядва принципите на обществения интерес. Очевидно е, че то се притеснява от проникването на частни интереси в публичната сфера. Необходимостта да се назначават на публични длъжности безспорни личности &ndash; компетентни, които поставят общественото благо над личните си цели и са в състояние да устояват на натиск &ndash; е очевиден факт в демократичните страни, се казва в декларацията. <br /> <br /> Принадлежността към Европейския съюз е цивилизован избор. Олигархичният модел не е савместим с него, нито в България, нито другаде: той може да доведе единствено до образуването на &bdquo;държава в държавата&rdquo;, напомнят посланиците. <br /> <br /> Настоящата криза на доверие не трябва да води до поддаване на песимистични виждания за бъдещето на България. Обратно, тя отразява твърдата воля на българите да видят, че управлението на страната е в услуга на обществения интерес. <br /> <br /> Чудесна новина е, че гражданското общество е в подем със своя граждански дух, привързаност към демокрацията и отказ да се поддаде на провокациите, със своята загриженост за бъдещето. Уважение буди начинът, по който българската полиция гарантира през последните седмици мирната изява на това гражданско общество. Всъщност то заслужава да бъде чуто: едно активно, силно, модерно гражданско общество, което вярва в своята страна и се пита какво може да направи за нея, е всъщност основен стълб на всяка демокрация в света, така както и на бъдещето на България, пише в декларацията. <br /> <br /> Изправени пред настоящите предизвикателства, именно основните институции и политически сили са тези, които трябва заедно да намерят всички пътища за постигане на напредък, като отчитат исканията на обществото, посочват посланиците като акцентират върху ролята на президента като гарант на единството на нацията и на парламента, в работата, на който трябва да участват всички избрани партии. А проявата на екстремизъм и изпълнените с нетърпимост и ксенофобия изказвания, призивите към расова, етническа или религиозна омраза и към насилие, провокациите и нарушенията на обществения ред са недопустими, особено в рамките на държава членка на Европейския съюз; и е очевидно, че в една правова държава те трябва да бъдат санкционирани, от момента, в който са в разрез със закона, подчертават те.<br /> <br /> Доброто управление на страната е в интерес на на всички българи. Но също така е в интерес и на всички европейци: в качеството им на данъкоплатци (около 40% от отпуснатите на България европейски фондове идват от немските и френските данъкоплатци); защото нашите икономики са взаимообвързани; и просто защото нашите съдби занапред са свързани, се изтъква в заключение в декларацията.<br />