С промени в четири закона – за собствеността и ползването на земеделските земи, за държавната собственост, за общинската собственост и за горите, правителството предлага да се забрани практиката на замени на държавни и общински имоти с имоти, собственост на физически и юридически лица. Това съобщиха от правителствената информационна служба.
Целта на предлаганите промени е да се премахне субективизмът при преценката за равностойността на заменяните имоти, която е основна предпоставка за извършване на замяната при недостатъчна прозрачност и е генератор на корупция.

Замяна ще може да се извършва само в два случая – когато е единствен способ за прекратяване на съсобствеността на държавата и на физически/юридически лица и когато е единственият възможен начин за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор. /БЛИЦ