Правителството ще търси механизми за облекчаване на кредитирането и за стимулирането на реалния финансов пазар. Това заяви премиерът Сергей Станишев след края на Европейския съвет, посветен основно на овладяването на финансовата и икономическата криза. Той подчерта, че в бюджета за догодина ще бъдат заложени механизми за кредитиране, в т.ч. и за малките и средните предприятия. Стана ясно още, че кабинетът има готовност както за опериране със задължителните минимални банкови резерви, така и за стимулиране на кредитирането чрез възможността за пренасочване на фискален ресурс към конкретни финансови институции.
Лидерите на страните от Европейския съюз се обединиха около необходимостта да приложат единен подход за преодоляване на икономическата и финансова криза. Те приветстваха решенията, взети в неделя от групата на страните от Еврозоната. Сергей Станишев определи плана на тези страни като застраховка срещу потенциалните рискове финансовата криза да бъде привнесена в България чрез филиалите на големите европейски банки у нас.
Енергийната политика, обсъдена по време на форума, е изключително важен приоритет за ЕС и за България в частност, заяви премиерът Сергей Станишев. Той определи като предизвикателства пред нея повишаването на цените на енергоносителите и диверсификацията на енергоизточниците и енергийните трасета.
По отношение на борбата с климатичните промени, министър-председателят посочи, че лидерите на ЕС са провели конструктивен дебат по заложените в стратегията на ЕС цели за ограничаване на въглеродните емисии. Изпълнението на целите в пакета „климат-енергетика” трябва да отчита принципите на солидарността, споделената тежест и средните доходи на гражданите, за да бъдат зачетени интересите на отделните страни-членки, каза премиерът Сергей Станишев. ЕС ще вземе решения по пакета с консенсус. Всички имаме амбицията да изпълним заложените цели, които са важни за енергийната ни независимост и конкурентоспособността на ЕС, допълни той. Премиерът информира, че България с още 7 страни членки от Централна и Източна Европа са настояли да бъде отчетен техния принос за намаляване на вредните емисии, постигнат в резултат от изпълнението на целите по Протокола от Киото. Според него трябва да бъдат отчитани особеностите на националните енергийни системи, както и цената на енергоносителите за гражданите.
Държавните и правителствените ръководители на 27-те страни-членки одобриха Европейския пакт за имиграцията и предоставянето на убежище. Целта му е да подобри управлението на легалната имиграция в ЕС, да затегне контрола на нелегалната имиграция и да изгради обща политика за предоставяне на убежище. Според премиера Сергей Станишев това е важен политически документ, който търси механизми за легалната миграция в ЕС. За да има успех тази дискусия, трябва преди всичко да паднат вътрешните бариери в рамките на самия ЕС, категоричен бе той. При обсъждането на документа, сериозен аспект са човешките права, което налага да се търси ясен механизъм и да се организира достатъчно надеждна защита на границите на ЕС от нелегалната миграция. Министър Гергана Грънчарова посочи, че дискусията по Миграционния пакт ще бъде централна тема за предстоящото Чешко председателство на ЕС, което ще протече под мотото „Европа без бариери”.
Сред темите, дискутирани на Европейския съвет, бе и бъдещето на Лисабонския договор. /БЛИЦ