Правителството ще вземе решение на днешното си заседание да увеличи разходите за образование.

Единните разходни стандарти по функция "Образование" от 1 юли 2008 г. ще бъдат с 9,4 на сто по-големи. Очаква се днес правителството да предостави на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, финансиращи детски градини, училища и обслужващи звена, 60 млн. лв. за увеличението.
От 1 юли 2008 г. средният стандарт за един ученик в общообразователно училище става 1266 лв. при 1157 лв. до тази дата. По-високи са стандартите за издръжка на младежите, които посещават спортни и професионални училища и училища по изкуствата. В зависимост от профилите, те са от 1130 лв. до 2820 лв.


Увеличението на стандартите ще доведе и до повишаване на средната брутна заплата на работещите в училища и детски градини. Разчетите показват, че тя ще достигне 650 лв.
За първостепенните разпоредители, които не са изпълнили изискването да делегират права на второстепенните си разпоредители за реализиране на собствени приходи, се предвижда увеличението да е в размер на 80 на сто от размера на допълнителните средства за 2008 г.
Кабинетът ще разгледа  и проекторешение за утвърждаване на Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2008 г.

Промени в Закона за държавния служител и в Закона за държавната финансова инспекция се очаква да приеме още правителството на днешното си редовно заседание. /БЛИЦ