Министърът на околната среда и водите да предприеме действия за едностранно прекратяване на два концесионни договора за добив на минерална вода, реши правителството.
Те са сключени през октомври 2004 г. с „Българска бутилираща компания - Би Би Ко 1996" ЕООД и през май 2003 г. с „Туристически комплекс Ливадица" ООД за добив съответно от сондаж №9 на находище „Рударци", с. Рударци, община Перник, и от сондаж №3а на находище „Беденски бани", с. Беден, община Девин.
Прекратяването на концесионните договори се налага от констатирано неизпълнение на основни задължения на концесионера и поради неизпълнение на инвестицията за усвояване на минералната вода. /БЛИЦ