Министърът на правосъдието Миглена Тачева се срещна днес с делегация на Комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент. Министър Тачева представи мерките, предприети във връзка с подобряване на координацията между институциите и засилване на контрола по усвояване на средства, отпуснати от Европейския съюз.
По време на срещата правосъдният министър запозна делегацията с промените в Закона за държавната финансова инспекция и представи основните моменти в новия Закон за конфликт на интереси. Конкретните действия на Инспектората към ВСС след доклада на ОЛАФ от юни т.г. също бяха сред темите на разговора. Министър Миглена Тачева подчерта, че работата продължава с пълна мобилизация на политическата воля и на целия експертен потенциал на администрацията. Интерес от страна на делегацията предизвика и Законът за обществените поръчки, практиката по прилагането му, както и обучението на държавните служители по него.
Депутатите от Европейския парламент изразиха задоволство от подробната информация, която са получили както и от предприетите мерки от Министерство на правосъдието и приветстваха водещата роля на министъра на правосъдието в сътрудничеството между изпълнителната и съдебната власт за предотвратяване и противодействие на злоупотребите със средства от ЕС. /БЛИЦ