Предложение да се създаде общ орган за управление на подземните богатства на България и това да залегне в нов закон за ползване и контрол на подземните богатства идва от Българската минно–геоложка камара /БМГК/.
Принципали на този общ орган ще бъдат трите министерства, имащи отношение към темата &ndash; Министерство на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ и Министерство на околната среда и водите /МОСВ/. Това стана известно на среща на БМГК с министър Нона Караджова. Уточнено бе, че проектът ще бъде внесен в МИЕТ до края на октомври, след което ще бъде предложен на депутатите за разглеждане в пленарна зала. <br /> <br /> До&nbsp;идеята за нов закон&nbsp;в БМГК стигнали след лошите практики на предишното управление, когато на членове на камарата бил оказван корупционен натиск. Това твърдение е потвърдено от оповестена анонимна анкета сред членовете на БМГК, от която се вижда, че 30 на сто от членовете на камарата, които са се обръщали с някакъв въпрос към МОСВ по време на предишния мандат, са били пряко принудени да участват в корупционна схема, за да бъде решен проблемът им, а около 50 на сто пряко или късвено са били въвличани в корупционни схеми.&nbsp;<br /> <br /> Караджова увери, че чрез прозрачност на всички процедури МОСВ ще гарантира преустановяване на досегашната практика за корупционен натиск върху бизнеса. <br /> <br /> Инициативата идва няколко дни, след като от Еврокомисията ни показаха 4 жълти картона, един от които бе и за калпаво екозаконодателство. <br /> <b>Красимир Николов, БЛИЦ<br /> </b><br />