Учредяването на "Предприемачи-ГЕРБ” е отговор на потребността организацията ни да бъде все по-активна, каза председателят на партията Цветан Цветанов по време на на Учредителното събрание на новата структура.

Според него „Предприемачи” доказва, че ГЕРБ има човешки и експертен потенциал да реализира идеите си. Той изложи пред делегатите принципите в политиката на ГЕРБ, сред които - борбата с корупцията и развитието на малкия и средния бизнес, които трябва да дадат новия образ на България и да изведе сивата икономика на светло.
Новата структура
ще насочи работата си към намиране на лостове за избягване на последиците от световната финансова криза, които могат да засегнат страната и за изграждане на една по-стабилна макрорамка. Ограничаване на инфлацията чрез намаляване на монополите и по-ефективен достъп до европейските фондове, както и откриване на повече работни места с цел повишаване на заетостта и качеството на труд ще са сред останалите приоритети в работата на "Предприемачи - ГЕРБ". /БЛИЦ