Професионалните пенсионни фондове са прехвърлили 69 336 399 лв. във фонд "Пенсии" на Националния осигурителен институт (НОИ), съобщиха от осигурителния институт.
Само един от деветте професионални пенсионни фонда &ndash; &bdquo;Доверие&rdquo;, не е превел до 2 март на обяд по сметката на НОИ средствата по индивидуалните партиди на категорийните работници, които подлежат на ранно пенсиониране до края на 2014 година. Срокът за превеждането на парите е до края на март, но е имало договорка между фондовете и Комисията за финансов надзор това да стане на 1 март. От ППФ &bdquo;Доверие&rdquo; се очакват над 37 млн. лева. От останалите фондове до момента са преведени малко над 69 млн. лева.<br /> <br /> Парите, които се прехвърлят от професионалните фондове, са натрупаните до края на 2010 година в индивидуалните партиди на тези категорийни работници, които изпълняват условията да ползват правото си на ранно пенсиониранедо 31 декември 2014 година. <br /> <br /> Очаква се да бъдат прехвърлени партидите на около 45 хиляди души, съобщи управителят на НОИ Христина Митрева. Това са категорийните работници - жени, родени между 1955 и 1959 година и мъжете, родени между 1952 и 1959 година. Така институтът ще продължи да изплаща ранните пенсии на работещите при тежки условия и през следващите 4 години, а не както се предвиждаше от тази година плащането да става от фондовете.<br /> <br /> &bdquo;Ако не беше продължена разпоредбата на параграф 4, една голяма част от хората нямаше да могат да се пенсионират или ако се пенсионират ще получават много ниски пенсии от професионалните фондове&rdquo;, коментира Митрева. Според нея изчисленията на база личните партиди показвали, че за 39 процента от лицата при първа категория труд се получавала пенсия между 10 и 30 лева. При втора категория за 42 на сто от лицата се получава пенсията е между 10 и 50 лева.<br /> <br /> За тези, които не ползват правото си на ранно пенсиониране до края на 2014 година през НОИ, а се пенсионират по условията на общата трета категория труд, средствата, натрупани в индивидуалните партиди, и внесените осигурителни вноски ще бъдат еднократно изплатени. В случай че почине човек, наследниците му ще имат право да получат сумата по индивидуалната му партида, уточниха от НОИ. И в двата случая парите ще бъдат изплащани в шестмесечен срок от подаването на заявлението. <br /> <br /> Христина Митрева напомни, че разликата между прехвърлените вноски от фондовете и изплатените пенсии се поема от фонд &bdquo;Пенсии&rdquo; към ДОО.<br /> <br />