Ангажиментите и обещанията на президента Росен Плевнелиев, поети по време на кандидатпрезидентската кампания от 4 септември 2011 г. до 30 октомври 2011 г., бяха оповестени от прессекретариата на държавния глава.
Първият от тях&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&nbsp; 1. Да публикува всички поети по време на предизборната кампания за президент ангажименти на страницата на президентството в интернет - вече е изпълнен.<br /> <br /> <strong><em>Останалите са:</em></strong><br /> <br /> 2. Да работи за утвърждаване на модерна европейска дипломатическа служба на България и да не подписва укази за назначаване на посланици, които принадлежат към ДС<br /> 3. Да назначи в администрацията на Президента компетентни, млади хора и непринадлежащи към ДС<br /> 4. Да работи по финализиране на дългосрочен план за развитие на България, изведен в Национална програма за развитие-2020 и да наблюдава институциите дали работят по изпълнението й<br /> 5. Да работи за репутацията и доброто име на България<br /> 6. Да бъде Президент на регионите, да ги посещава редовно и представители на регионите да участват в Съветите на Президента<br /> 7. Да работи за провеждането на първия референдум на България по обществено значими въпроси<br /> 8. Да провежда дебати преди взимане на ключови решения, свързани с бъдещето на България<br /> 9. Да проведе дебат за АЕЦ Белене, след като изпълнителната власт представи пред обществеността точни и ясни параметри и аргументи по проекта<br /> 10. Да отстоява приоритетите за енергийна ефективност, енергийна сигурност и независимост и либерализация на енергийните пазари<br /> 11. Да съдейства за активното участие на страната ни във всички основни дебати за бъдещето на Европа<br /> 12. Да работи за реформа в здравеопазването<br /> 13. Да работи за образование, квалификация и иновации, адекватни на нуждите на икономиката<br /> 14. Да работи за създаване на фонд за целенасочена подкрепа за иновации на млади хора<br /> 15. Да подпомага институциите в борбата с корупцията<br /> 16. Да наблюдава предоставянето на електронни услуги да се превърне в приоритет на изпълнителната власт и да следи прогреса в тази посока<br /> 17. Да работи за по-добра бизнес среда и за привличане на повече инвестиции<br /> 18. Да съдейства на изпълнителната власт за приоритизиране на административната реформа, с цел създаване на мотивирана и добре работеща администрация<br /> 19. Да наблюдава работата на изпълнителната власт за напредъка по приоритетите в областта на инфраструктурата<br /> 20. Да подпомага активно развитието на традиционни и важни индустрии за България като туризъм, земеделие и информационни технологии<br /> 21. Да подкрепя външна политика, обвързана с нуждите на икономиката и да съдейства за привличане на повече чуждестранни инвестиции<br /> 22. Да работи за боеспособни и /адекватни/ компактни въоръжени сили<br /> 23. До 2013 година да работи за внасянето и разглеждането в Народното събрание на устройствените закони на Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана<br /> 24. Да свиква редовно КСНС като даде предварително възможност на участниците в него да се запознаят с документите по темите, които ще бъдат в дневния ред на заседанието<br /> 25. Да присъства в Народното събрание по значими теми и въпроси, прозрачно и мотивирано да използва правото на вето<br /> 26. Да подкрепя културното и духовното развитие на нацията<br /> 27. Да работи за развитие на земеделието във всичките му форми като фактор срещу обезлюдяването на селата и намаляване на пустеещите земи<br /> 28. Да провежда в началото на всяка календарна година &ldquo;месец на политическите консултации&rdquo; с лидерите на партиите у нас<br /> 29. Да създаде Съвет на президентите на Република България<br /> 30. Да превърне Президентството в стратегически център за задаване на приоритети за дългосрочно развитие на България<br /> 31. Да отвори вратите на Президентството за гражданското общество<br /> 32. Да утвърди Президентската институция като център на обществен дебат<br /> 33. Заседанията на съветите към Президента да се предават на живо в интернет, с изключение на тези, свързани с националната сигурност на страната<br /> 34. Президентството да отвори врати за национално представените работодателски и синдикални организации, за граждански обединения и неправителствени организации и други, които да участват в Съветите към Президента<br /> 35. Да осигури прозрачност на назначенията и дейността на Президентската администрация<br /> 36. Прозрачност и ясни правила по въпросите на гражданството и амнистията<br /> 37. Да отстоява активно интересите на българите зад граница и да поддържа активен диалог с тях<br /> 38. Преди посещенията в страната да се организира &ldquo;мобилна приемна&rdquo; на Президентската администрация за директен контакт с хората<br /> 39. Да продължи инициативата &ldquo;Българската Коледа&rdquo;<br /> 40. Да провежда регулярни срещи с националните и регионални медии, включително и кореспондентите на чуждестранните медии, акредитирани в България, да информира за срещите, които се провеждат на &bdquo;Дондуков 2&rdquo;. <br />