Въвежда се интегриран модел на Министерството на отбраната (МО), при който да се прекрати дублирането на функции между политическото и военното ръководство във ведомството. Това стана след като депутатите одобриха на първо четете новия Закон за отбраната и въоръжените сили. Досега този модел не бе въведен, въпреки ангажиментите към НАТО най-вече заради съпротивата на генералитета, който пък се ползва с протекциите на президента и върховен главнокомандващ.
Освен това със закона се отменя длъжността началник на Генералния щаб на Българската армия и се заменя с началник на отбраната. Той ще бъде назначаван от президента по предложение на правителството за срок от три години и ще е на пряко подчинение на министъра на отбраната. Военнослужещите ще имат право на жилище по време на службата, което или ще е на военното министерство, или то ще плаща наема за него. След 15 прослужени години, военните ще имат право да купят апартамент от фонда на министерството. Предвижда се още да се създават специални детски градини за децата на военните, да има социални кухни, клубове за ветерани.
Със закона се въвежда и правната фигура омбудсман на въоръжените сили. Министърът на отбраната да има възможност да определи длъжности в системата на въоръжените сили, които да се заемат от чужденци./БЛИЦ