Прецизиране на предварителния контрол върху процедури за възлагане на обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове. Това предвиждат промените в Закона за обществените поръчки, които депутатите приеха окончателно.
Целта е да се създадат предпоставки за законосъобразно възлагане на обществените поръчки при спазване на правилата за отпускане на финансови средства и в съответствие с условията, при които е одобрен проектът от управляващия орган на съответна оперативна програма. Предвидено е условията и редът за осъществяване на контрола да се уредят с акт на правителството./БЛИЦ