Вицепремиерът Меглена Плугчиева представи днес промените на страниците в интернет на седемте оперативни програми на България.
С промените ще се подпомогнат желаещите да кандидатстват за европейско финансиране при подготовката на проектите им. Ще бъде представено и национално изследване на МБМД за информацията, от която се нуждаят гражданите и фирмите, за да могат да кандидатстват за средства от европейските фондове. Промяната е част от ангажиментите, които страната ни е поела за повече информация, достъпност и разбираемост за всички, които кандидатстват по програмите. Още от май се занимаваме с този въпрос. Той е част от пакета мерки, които се предприемат, каза Плугчиева. Следващата стъпка от промяната на сайтовете е до края на август новият им вид да е окончателно готов. След това на случаен принцип много хора ще опитат да се ориентират в сайтовете. Така ще се разбере колко е ясна и достъпна информацията. /БЛИЦ