Данъчните облекчения за деца и за деца с увреждания ще се ползват от двамата родители, когато доходите им не позволяват те да се приложат от единия родител. Това предвиждат промени в Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които бяха одобрени на второ четене с приемането на изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане, съобщава bTV.
 
С цел намаляване на административната тежест и улесняване на лицата при ползване на данъчните облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания, отпада задължението към годишната данъчна декларация да се прилага писмена декларация от съпруга/та, че същият/ата няма да ползва данъчното облекчение. Предвижда се посочените промени да се прилагат и при ползване на данъчни облекчения за 2018 г.
 
Подаването на годишната данъчна декларация за самоосигуряващите се лица ще става само по електронен път.
 
Придобитите облагаеми парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, ще се облагат с окончателен данък, вместо с данък върху годишната данъчна основа, като се повишава стойността на необлагаемите награди от 30 на 100 лв.
 
Спор в пленарната зала предизвика предложението на БСП за преминаване към скала на прогресивно подоходно облагане и за намаляване на месечната данъчна основа на доходите от трудови правоотношения на родителите с 500 лева на дете.
 
От левицата заявиха, че плоският данък не изпълнява функциите си и предложиха ставката от 10 процента да се запази за хората с доходи до 3900 лева на месец, т.е. за 2 250 000 работещи данъчната тежест да не се променя, а да се увеличи ставката за останалите 47 000 души с доходи над тази сума. Идеите им обаче не получиха подкрепа в пленарната зала.
 
От ГЕРБ и ДПС защитиха плоския данък. Ниското данъчно облагане при преките данъци е изключително, да не кажа единственото, конкурентно предимство на българската икономика, коментира Йордан Цонев. Той отбеляза, че именно ниските осигуровки и данъчно облагане правят България атрактивна за IT сектора. Ако плоският данък остане, парите за социална политика ще бъдат повече, смята Цонев.
 
Менда Стоянова от ГЕРБ отбеляза, че 50 хиляди са заети в сектора на информационните технологии. Точно толкова стана дума, че получават над 3900 лева и ще бъдат облагани с по-високата ставка до 25%, посочи тя.
 
БСП иска точно с тези 50 хиляди да затвори ножицата на доходите, само че през данъчно облагане не се затваря ножица на доходите, тя се затваря с преструктуриране на икономиката в иновативни производства и дейности с по-висока добавена стойност, които ще плащат по-високи заплати, коментира Стоянова.