След като на евровота през май се появиха два тотални сбъркани и изпонадраскани с поправки протокола от секционни избирателни комисии. Сега от в. Труд провериха как са се справили в същите секции на местните избори.

Членовете на СИК са допуснали същите грешки, макар и с известно подобрение.

В девета секция в Благоевград пак са объркали числото в графата „Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини“.


Но този път са се поправили само с една корекция вместо с няколко.

В отчитането на преференциалните гласове обаче отново има доста грешки, основно графата за броя на бюлетините без преференции.

В секция 271 във варненския район Младост, където имаше непонятни грешки в отчитането на преференциалните гласове, пак е същото – грешки и поправки на всеки ред с трудноразбираема логика.