Публикуването на доклада на ОЛАФ провокира остри дебати. Бяха поставени въпроси, на които отговор трябва да дадат както българските институции, така и ОЛАФ, а също и да аргументират своите тези. Това заявява президентът Георги Първанов в специално изявление, разпространено от прессекретариата му преди започването в 15:00 ч. на заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност.
"На основа на доклада на ОЛАФ очаквам:
Първо, бързи и ефективни мерки за подобряване на взаимодействието между компетентните институции за изясняване на посочените случаи и по всички проблеми, които биха възникнали в бъдеще. Второ, ясни, твърди гаранции пред европейските институции, че няма да бъдат допуснати злоупотреби и нарушения със средства от еврофондовете.

Никоя държавна институция не може и няма да отваря “чадър” над когото и да било.

Що се отнася до президентската кампания, докладът не открива нищо ново. Всички дарители са записани до последния човек, до последния лев в отчета до Сметната палата. Всеки от тях е попълнил декларация, че отговаря на законовите изисквания. Щабът на кампанията не е използвал и не би могъл да използва никакви други механизми, извън предвидените в закона, за удостоверяване почтеността на един или друг дарител.

Предлагам да се публикуват в медиите отчетите на всички участници в предизборната кампания за президентските избори през 2006 година, за да може широката общественост сама да направи своя извод.

С цялата отговорност на институцията, която представлявам, като държавен глава, искам да се обърна към компетентните органи да предприемат всички мерки, за да гарантират пълна прозрачност и контрол в целия процес на кандидатстване и реализация на средствата по линията на европейските фондове. В това отношение недосегаеми не трябва и няма да има.

Смятам, че на базата на конкретни факти ДАНС трябва своевременно да изясни доколко тезата на ОЛАФ, че “има влиятелни сили в българското правителство и/или български държавни служби, които нямат интерес да бъде наказано което и да е лице”, е обоснована.

С първия вариант на доклада на ОЛАФ са били запознати представители на български институции и служби още на 18 юни. Тогава не е имало такива политически заключения. Кога, как и защо са се появили? Ще има ли опровержение, ако няма конкретни доказателства в подкрепа на тази теза?

Винаги съм се ръководил от убеждението, че са нужни строги правила, пълна прозрачност и контрол върху финансирането на партиите и предизборните кампании. Още повече, когато става дума за държавния глава. И не случайно мерките, които предложих за реформи в политическия модел, са насочени към пълна прозрачност на финансирането на политическия процес – в т.ч. чрез публични списъци на дарителите и на даренията, и декларация за произход на средствата от всяко дарение", заявява още държавният глава. /БЛИЦ