Президентът Георги Първанов подписа днес указ, с който връща за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с които се променят изискванията за представителност на работодателските организации.
Това съобщиха от прессекретариата на прессекретариата на държавния глава.<br /> <br /> &bdquo;С тревога констатирам, че има разпоредби на закона, които засягат сериозно трудови права на организациите на работодателите, нарушават конституционни права и задължения, както и международноправни задължения на българската държава - се посочва в мотивите на президента. - Тези разпоредби ограничават социалния диалог и не се подкрепят от преобладаващата част от работодателските организации. Те не са присъщи на социалната държава, каквато България трябва да бъде според Преамбюла на конституцията.<br /> <br /> Влизането в сила на закон, който съдържа съществени противоречия с Конституцията, с международни актове, по които Република България е страна, и с правото на Европейския съюз, не трябва да се допуска&quot;.<br /> <br /> Според Първанов това се отнася преди всичко до новите критерии за представителност на синдикални и работодателски организации. &bdquo;Необяснимо е чувствителното увеличаване на изискванията за числен състав на синдикалните и работодателските организации, за да бъдат признати за представителни&quot;, заявява президентът.<br /> <br /> &bdquo;Нецелесъобразно е изискването за национално представени организации на работодателите да се признават само тези, които обединяват браншови или отраслови структури и предприятия, в които са наети не по-малко от 100 000&nbsp; осигурени по трудов договор лица&quot;, се казва в мотивите.<br /> <br /> &quot;Опасявам се сериозно, че подобни разпоредби могат да предизвикат неблагоприятен международен отзвук, да се достигне до намеса на Комитета по свобода на сдружаването при МОТ и да настъпят негативни последици за българската държава&quot;, пише президентът до народните представители, които трябва да обсъдят наложеното вето.<br /> <br />