Връзките между България и Русия имат дълбоки исторически традиции, но аз съм убеден, че сега те са на най-високо си равнище за последните 20 години, казва президентът Георги Първанов в интервю, дадено за “Российская газета” по повод започващото му днес официално посещение в Русия.
Във връзка с откриването на Годината на България в Русия Първанов казва, че “Годината на България в Русия стана своеобразно продължение на Годината на Русия в България, която премина изключително успешно. Нашата страна разглежда двете години като тясно свързани помежду си – по същество става дума за широко представяне на едната страна в другата. С тези две години в известен смисъл бихме искали да наваксаме изгубеното в общуването между нашите държави и народи”, казва президентът.
Първанов отбелязва много активният политически диалог между двете страни, преките контакти между парламентарните структури, министерствата и ведомствата от двете страни, местните власти и неправителствения сектор. Той смята, че има възможност за задълбочаване на традиционно интензивните връзки в областта на културата, образованието и науката на базата на прагматизма и взаимната изгода.
“Именно тези принципи трябва да се следват в търговско-икономическото сътрудничество. Русия е един от основните партньори на България в стокообмена, инвестициите и туризма. Стокообменът за 2007 г. е за над 4 милиарда долара, Русия е на първо място по внос в България”, посочва Първанов.
“Ускоряването на сътрудничеството в икономическата област отговаря на интересите на двете страни, но за тази цел са нужни общи проекти, които да станат катализатор за реализирането на потенциала на нова, равноправна, пазарна основа. В този смисъл е участието на България и Русия в големи международни енергийни проекти. Тези въпроси ще бъдат в центъра на моята програма в Москва, акцент в преговорите с президента и премиера на Русия”, казва Първанов. /БЛИЦ