При всяко дарение предлагам да се попълват декларации за произход на средствата и за конфликт на интереси. Това заяви президентът Георги Първанов. Лидери на политически партии, депутати и експерти обсъждат в София предложенията на държавния глава за промени в избирателната система, за финансиране на политическите партии и за качеството на политическото представителство.

Според държавния глава сегашното състояние, наличието на 380 партии или повече също води до изпразване на партиите от реалност и съдържание, превръщането им в маска на корпоративни и бизнес интереси или в инструмент за личностно забогатяване. Непрозрачното финансиране на партиите и предизборните им кампании генерира политическа корупция, смята президентът Георги Първанов. Държавният глава предлага дарителите на политическите партии да бъдат включени в публичен регистър,  да има таван на даренията, а юридически лица да нямат право да финансират партии. Георги Първанов предложи и идеята си за реформа на избирателната система чрез въвеждане на мажоритарен елемент. "Когато се включи мажоритерен компонент, избирателят ще разполага образно казано с две менюта - едното на партиите и второ на личностите. Според президента обаче политическите сили няма да постигнат съгласие по въпроса за въвеждане на смесена избирателна система.  /БЛИЦ