Президентът Георги Първанов се срещна днес с Василиос Скурис, председател на Съда на Европейските общности. В приветствието си към Василиос Скурис Георги Първанов заяви, че неговата визита представлява окуражаващ знак за българската държава и усилията й за по-бърза адаптация към правото на Европейския съюз, съобщиха от прессекратариата на държавния глава.
 Българският президент запозна Василиос Скурис с готовността за сътрудничество на българските държавни институции със Съда на Европейските общности, както и желанието на България да получава обективна оценка за осъществения напредък в тази област.
Василиос Скурис окачестви визитата си в България, по покана на Върховния касационен съд, като изключително добра възможност за задълбочаване на взаимодействието с българските съдебни власти и подчерта, че българските представители са напълно интегрирани в работата на Европейския съд в Люксембург.
Георги Първанов и Василиос Скурис взаимно споделиха виждането за актуалните предизвикателства пред Европейския съюз, свързани с политиката на разширяване на ЕС и ефективното функциониране на институциите на Общността, които следва да регулират нови области на международно сътрудничество, изискващи съответна правна регламентация.
Василиос Скурис заяви, че при посещението си в България е придобил впечатлението, че българските институции са заинтересовани от увеличаването на своята ефективност в прилагането на общностното законодателство. Също така гостът изтъкна, че установеният пряк контакт с българската съдебна система няма алтернатива от гледна точка на стремежа на Европейския съюз и неговите страни-членки да претворят правните понятия в действителни решения в духа на правото на ЕС. /БЛИЦ