Въпросите за цените на фуражите и влиянието върху общата себестойност на птицевъдните продукти на пазара, акциза за горивата при птицевъдите и за ДДС върху продукцията бяха обсъдени на среща между министъра на земеделието и храните Валери Цветанов и представители на птицевъдния сектор.
Птицевъдите настояват да се изясни въпросът с отпадъците от кланиците, а също и високата ветеринарномедицинска такса.  На срещата бяха разяснени основни положения от Общата селскостопанска политика, начините и формите за субсидиране на птицевъдния бранш. Министър Цветанов подкрепи идеята за създаване на работна група от експерти от Министерство на земеделието и храните, които да работят съвместно с Научно-консултативния съвет по земеделие, Агробизнес съвета и представители на Асоциацията на птицевъдите, за да се решават важни въпроси в птицевъдния сектор. /БЛИЦ