Енергийната стратегия е поредната стратегия, която беше приета от предишното правителство и тя вече е остаряла. Това не доказва, че всички стратегии, които са направени преди това, са направени без определена визия за развитието на икономиката и съответното крайно енергопотребление на страната в зависимост от икономиката, в зависимост от населението, какво количество енергия е необходимо за България. Това заяви пред БНР председателят на енергийната комисия в парламента Рамадан Аталай.
&bdquo;Всичко трябва да се анализира от енергийните специалисти, от икономистите на нашата държава, за да може, правейки енергийната стратегия, ние да дадем ясен хоризонт за развитието на икономиката на държавата, защото енергийната стратегия е основата за развитието на всяка една държава. На мен лично ми беше необходимо дълго време, за да прозра и да разбера, че всяка стратегия, която беше направена от предишните управляващи и от сегашните, е направена на коляно&ldquo;, обясни Аталай. <br /> <br /> &bdquo;Необходимо е широко експертно и политическо участие за изготвянето на енергийната стратегия, защото ние политиците, заедно с експертите трябва да дадем визията за развитието на държавата от гледна точка на енергопотреблението, изхождайки от първичните ресурси, с които разполага държавата&ldquo;, заяви депутатът. <br /> <br /> Аталай предложи да се направи стратегия, за която експертите да обяснят дали е необходимо да се строят нови мощности или, ако остане същото ниво на енергопотреблението, кои мощности трябва да се закрият и какво да се направи с ВЕИ-тата. <br /> <br /> По отношение на АЕЦ &bdquo;Белене&ldquo; той обясни: &bdquo;Ще има още един анализ за този проект и, ако този проект е пазарен, ще се осъществи. Така беше отговорът на премиера&ldquo;. <br /> &nbsp;