"В центъра обичаме да повтаряме, че преди да се построи метрото, се създава проектната компания "Метрополитен". Метрополитенът е готов, предстои поставяне на релсите". Така председателят на БОРКОР Румен Миланов описа работата досега на комисията за борба с корупцията.
Популярният като БОРКОР център за борба с корупцията към Министерски съвет представи дейността си почти година и половина след създаването си днес на среща, на която бяха поканени дипломати, депутати и вътрешният министър Цветан Цветанов.<br /> <br /> Миланов, който по думите на министър Цветанов е &quot;двигател на срещата&quot;, заяви, че досега не са представили центъра, защото &quot;за нов проект, в който се влагат много воля и енергия, е по-добре първо да се свърши подготвителната работа, а после да споделим направеното&quot;. <br /> <br /> &quot;Задача на центъра е създаване на мрежа от превантивни мерки, чието прилагане ще допринесе за по-малко корупционни практики и прояви. Като звено от държавата центърът ще се опита да създаде нова представа за корупцията, която съвсем не случайно се оказва в повечето случаи метафора на неморалното, но недоказуемо като такова поведение и действие. Липсва приетият от всички в обществото универсален нравствен проект&quot;, заяви Миланов. <br /> <br /> През тази и следващата година центърът ще се занимава главно с нарушения на обществени поръчки. <br /> <br /> &quot;Защо първият проект има за предмет обществени поръчки? В България всяка година през процедури по Закона за обществените поръчки се разходват 4-4.5 млрд. лв. Ако системата от разработени мерки предотврати неправомерното изтичане само на 1% от тези средства, то ефектът ще се равнява на 45 млн. лв.&quot;, обясни шефът на БОРКОР.<br /> <br /> Освен това паралелно със започването на работа на електронното правителство трябва да заработи и система за електронни обществени поръчки. &quot;Когато тази процедура бъде въведена напълно, ефектът за държавата може да достигне до 1 млрд. лв.&quot;, каза Миланов. <br /> <br /> Въпреки че все още не работи напълно, а по думите на Цветанов институцията не е &quot;окомплектована&quot;, само за тази година средствата, отделени за нея, са 4.8 млн. лв.<br />