По разпореждане на ръководството на ДАНС кадровите агенти Красимир Христов и Сашо Билев са фабрикували несъществуващи „доказателства", които да изкарат подписката на РЗС за нова конституция уж фалшифицирана. Под натиска на ръководството в това „активно мероприятие" срещу РЗС са участвали и други агенти от централата на ДАНС, които в последствие са разбрали грешката си, заявиха от партията на Яне Янев днес.
Става дума за 8 агенти от регионалните структури на ДАНС във Враца, София, Велико Търново, Бургас (ръководителя е състудент и близък приятел на Цветлин Йовчев) и 2 агенти от Видин, е посочено в съобщението.<br /> <br /> В централата на партия &bdquo;Ред, законност и справедливост&quot; е постъпила конкретна информация, уличаваща кадровите агенти на ДАНС в целенасочени и планирани действия за компрометиране на подписката, твъртят от там.<br /> <br /> Посочените&nbsp;поименно агенти в съучастие с трети лица се снабдили с формуляри от интернет-страницата на РЗС и от регионални пунктове в страната, като&nbsp;вписвали в тях личните данни и&nbsp;подправяли подписите на хора, които в действителност не са участвали в подписката. Личните данни на тези лица чрез нерегламентиран достъп са били придобити от информационните масиви на банки, застрахователни дружества и други големи компании. <br /> <br /> По същия начин чрез използване на информация от масивите на служба ГРАО кадровите агенти на ДАНС Красимир Христов и Сашо Билев заедно със съучастниците им умишлено&nbsp;вписвали във формулярите данните на починали и&nbsp;подправяли подписите им. След това фабрикуваните неистински формуляри са били изпращани по пощата на адреса на инициативния комитет или са били предавани в регионалните пунктове из страната. <br /> <br /> Всичко това е направено с предварително планирана цел да се извърши в последствие официална проверка от ДАНС, която чрез анализ на фабрикуваните от кадровите агенти на ДАНС Красимир Христов и Сашо Билев данни да &bdquo;установи&quot; нарушения. <br /> <br /> И наистина, манипулацията протече точно по тази сценарий чрез внасяне на прословутия &bdquo;анонимен&quot; сигнал до председателката на парламента Цецка Цачева и последвалата извадкова проверка на ДАНС, сочат от РЗС. <br /> <br /> Резултатите от проверката на ДАНС обаче, която разследваше собствените си фалшификации, влязоха в драстична колизия с публикуваните в медиите данни от национално представително изследване на агенция &bdquo;Сова Харис&quot; под ръководството на уважавания социолог Васил Тончев. Съгласно това изследване 780 000 души са се подписали в подписката на РЗС за нова Конституция, а още 1 800 000 души са заявили желание да го направят. Други 1 200 000 души са изразили колебание, но не и отрицание. <br /> <br /> Предвид посочените скандални факти РЗС незабавно ще внесе сигнал до Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и Комисията за контрол на ДАНС в Народното събрание с искане да разследват действията на кадровите агенти на ДАНС Красимир Христов и Сашо Билев, а така също да се установят техните съучастници, както и лицата по чието разпореждане те са извършили посочените престъпления. РЗС ще настоява резултатите от проверката да се предоставят на прокуратурата с оглед ангажиране на наказателната отговорност на виновните кадрови агенти на ДАНС, съучастниците им и техните ръководители, е посочено в съобщението.<br /> <br /> <br />