Партия „Ред, законност и справедливост” разчита да получи доверието на българските гласоподаватели в следващия парламент с ангажимента, че всеки неизпълнен или неизгоден договор ще бъде преразгледан. Договорите с тези компании са от жизнено важно значение за България и при нарушения следва да бъдат ревизирани. Защото цената на електрическия ток е от ключово значение за всеки инвеститор, който има интерес към България. Така че когато предъвкват сакралната фраза за „инвестиционния климат” в страната, управляващите трябва да имат предвид, че този климат трябва да е благоприятен преди всичко за българските граждани, съобщиха от партията.
Според РЗС разумната граница е премината. Свидетели сме на злоупотреба с монополно положение, която се осъществява от споменатите фирми в брутални за пазарната икономика форми.
РЗС заявява директно, че германската E.ON AG, австрийската EVN AG и чешката CEZ A.S. не само разочароваха, но и събудиха основателни съмнения у гражданите за директни измами със сметките за ток при влошена и некачествена услуга. Същевременно контейнери с евро в брой отлитат със самолети всяка седмица към фирмите-майки в чужбина.

Затова РЗС задава въпросът: Какви са били целите и ангажиментите на кабинета Сакскобуготтски, че да бърза с раздържавяването на предприятия, от които зависи българската икономика и бюджета на всяко семейство? Не по-маловажен е и друг въпрос – какви бяха и какви са ангажиментите на чуждестранните компании към българската държава и българските потребители, отразени или не в договорите и анексите към тях? И не на последно място, защо всъщност беше направена тази приватизация, след която бяха създадени нови монополисти, цената на тока постоянно се повишава, качеството на услугата се снижава, и в крайна сметка се източва държавата?
Според експертите на „Ред, законност и справедливост” решаването на тези проблеми минава през разваляне на договорите. Държавата има сериозни аргументи да се предприеме именно такава крайна мярка – необосновано повишаване на цените и влошаване на услугата, неизпълнение на инвестиционната програма, липса на изключителни (форсмажорни) обстоятелства, при които компаниите да поискат преформулиране на поетите и неизпълнени задължения. След прекратяване на неизгодните договори, трябва незабавно да започне реалната, а не симулирана демонополизация. Тя изисква изграждане на отлична инфраструктура, за която са необходими големи инвестиции.
Втори възможен вариант за промяна в интерес на българските потребители и чуждите инвеститори е създаването на смесена държавно-частна собственост чрез листване на акции на борсата. По този начин граждани и фирми ще имат право да закупуват до 49% от дружествата. Парите ще се инвестират, а собствениците могат да упражняват реален контрол. Така дружествата ще бъдат двойно мотивирани да предлагат качествена услуга. А като допълнителен и полезен ефект – това е пътят за създаване на реално сдружение от граждани, което може да упражнява контролни функции и да предотвратява корупция и източване в обществено значими сектори за държавата. Към настоящия момент ПП „Ред, законност и справедливост” смята за необходимо разсекретяване и публично оповестяване на приватизационните договори от 19 и 20 ноември 2004 г. , сключени от Агенцията по приватизация на РБ в лицето на директора и Атанас Баганчев и подписани от министър Л. Шулева. /БЛИЦ