Дългогодишния шеф на организацията Божидар Данев беше избран за изпълнителен председател на БСК
Президентът на &quot;Овергаз инк&quot; Сашо Дончев е новият председател на Управителния съвет на Българската стопанска камара (БСК).<br /> <br /> Решението за рокадата е взето на днешното си заседание Управителният съвет на БСК. <br /> <br /> Решението е провокирано от необходимостта за привеждане на организационната структура на БСК в съответствие с добрите европейски практики. Целта е административното управление на камарата да се отдели от дейността по определяне на политиките на организациите, която става изцяло функция на Управителния съвет, гласи официалното съобщение на Стопанската камара.<br /> <br /> Божидар Данев, който председателства УС на БСК повече от 17 години, ще продължи да управлява административния екип на организацията и да координира взаимоотношенията й с държавните институции, социалните партньори, неправителствения сектор и др.<br /> <br /> Новият председател на Управителния съвет на БСК Сашо Дончев ще ръководи работата на Управителния съвет, който е съгласно Устава на БСК приема планове и програми за дейността на камарата, организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита своята дейност пред него.