Да бъдеш различен, дълго време в България се е приемало за нещо лошо, каза Мартин Димитров.
Трябва да се развиват идеите и това трябва да залегне и в концепциите за създаване на учебниците, категоричен бе лидерът на СДС Мартин Димитров при откриването на кръгла маса на тема &quot;Учебникът и училищните библиотеки в контекста на законопроекта за училищно образование&quot;. <br /> <br /> Според него общественият дебат трябва да бъде променен и в тази насока трябва да бъде насочено <br /> вниманието на обществото. <br /> <br /> Дискусията бе организирана от СДС и Асоциация &quot;Българска книга&quot;. Целта на форума бе да повдигне дебати за ролята на учебника и училищните библиотеки в образователния и възпитателен процес в България.<br /> <br /> Според синия лидер учебниците у нас трябва да са много по-ясни, но в същото време да насърчават въображението на децата. Моите лични наблюдения са, че в България образователната система не насърчаваше през годините въображението и идеите на децата, което трябва да се промени, подчерта Димитров. По думите му да бъдеш различен дълго време в България се е приемало за нещо лошо. Трябва да се развиват идеите и това трябва да залегне и в концепциите за създаване на учебниците, каза още синият лидер. Мартин Димитров обобщи, че законовите промени, предлагани от партията, ще бъдат формирани на базата на становищата, изразени в дискусията.<br /> <br /> Борис Марков, член на ръководството на СДС, представи идеята на сините всички учебници да бъдат качвани на официалния сайт на Министерството на образованието.<br /> <br /> Не трябва да има ограничения за броя на издаваните учебници, заяви&nbsp;Председателят на неправителствената организация Веселин Тодоров.&nbsp;Той даде пример с Австрия, където учителите могат да избират между 6000 учебника по всички предмети. Там за осми клас има 26 учебника по физика, а у нас &ndash; три, подчерта Тодоров.<br /> <br /> <br />