СДС оттегля внесените документи за регистрация на партията за самостоятелно явяване на изборите за Европейски парламент. Пламен Радонов и Пламен Юруков не представляват СДС. Това се казва в заявление до ЦИКЕП на Мартин Димитров и Любов Панайотова.
Представените документи за регистрация са подпечатани с фалшив печат, а не с автентичния печат на СДС, пише в заявлението.
Освен това внасянето на изискуемия депозит е извършено в нарушение на финансовия правилник на СДС, без наличието на необходимите за това правомощия и преводните документи са подпечатани с фалшив печат, което се явява престъпление по смисъла на НК. За това деяние сме уведомили както компетентните разследващи органи, така и обслужващата сметките на партията банка, с искане за незабавно обезсилване на превода, конкретизират авторите на заявлението.

В СГС е образувано производство по регистрацията на ново ръковдство, което е висящо, а от друга страна, на заседание на Националния съвет на партията и двамата бяха изключен. Това означава, че Пламен Юруков, макар и формално, не може вече да представлява СДС пред трети лица или да упълномощава другиго за това, е посочено в заявлението.
Според авторите на документа внесените за регистрация документи от Пламен Радонов и Пламен Юруков са порочни. Не е вярно твърдението, че СДС ще се явява сама на изборите, защото има решение на НС това да стане в коалиция./БЛИЦ