Правителството на БСП, ДПС и НДСВ не разполага с оценка на риска и ефектите от световната икономическа криза за българското здравеопазване. Отсъствието на такъв анализ поставя здравната ни система в опасна, за здравето на хората, ситуацията. Това се казва в позиция на НИС на СДС относно антикризисни мерки в здравеопазването.
Според СДС това е така, защото:
Липсва национална здравна карта, която да гарантира функционирането на мрежата от лечебни заведения, осигуряващи навременна, достъпна и качествена медицинска помощ.
Приетата от тройната коалиция здравна стратегия е закъсняла и неадекватна на кризата, неотговаряща на потребностите на населението от медицинска помощ.
Лекарствената политика в България е пропита от корупционни механизми, носещи облага на партиите и основно на БСП.
 Изплащането на просрочените и текущи задължения на лечебните заведения е подчинено на партийната принадлежност, а не на извършени медицински дейности.
Съюзът на демократичните сили категорично настоява за бързо разработване и реализиране на пакет от мерки, които да гарантират нормално и адекватно на нуждите на пациентите здравеопазване, който да включва:
 Незабавно възстановяване на договорното начало, анексиране на Националния рамков договор и възстановяване на диалога с професионално съсловните и пациентските организации.
Премахване на лимитирания достъп до специализирана и болнична помощ.
 Разблокиране на 400 млн.лв. от резерва в БНБ за дофинансиране на здравеопазването.
Адекватно програмно финансиране на общинските лечебни заведения в зависимост от извършените дейности и медицинските показатели.
Прозрачна и антикорупционна лекарствена политика с участие на гражданските организации на пациентите.
 Незабавно въвеждане на диференцирана данъчна ставка на ДДС за лекарствата.
Независимо от изпълнителната власт управление на НЗОК и въвеждане на механизми за парламентарен контрол.
СДС е гарант за участие на професионално съсловните и пациентските организации при вземането на решения за развитието на българското здравеопазване, се казва още в позицията. /БЛИЦ