Няма опасност от закриване на училища
Проверката на училищата показва, че има много проблеми във финансово отношение. Но няма опасност от тяхното закриване. <br /> <br /> Това заяви министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов пред TV7.<br /> <br /> Идеята за по-ранно започване на учебната година се обсъжда от ученици, учители и родители. Тази година ще стартираме на 15 септември. Новият закон се подготвя, той ще бъде обсъден, посочи министърът. <br /> <br /> Българските интелектуалци ходят на море през септември. Това си е традиция, коментира Игнатов.<br /> <br /> ВАК изчезна по мое време, а цяла година се борим за реформи в образованието и науката. През годините ВАК се се втвърдявала все повече. Днес ВАК е закрита и няма партийно начало в това, каза министърът.<br /> <br /> Съпротивата срещу реформата е обяснима, цялата система гълташе много пари. Б. Иванов е брилянтен лингвист, който написа дисертация, оценена високо от целия научен съвет. Президиумът на ВАК обаче обяснява, че не е компетентен да присъди званието. Това е абсурдно, коментира Игнатов.<br /> <br /> Имаше предложение МЕИ и Техническият университет да бъдат слети. Но това ще се реши от съответните вузове. Ние сме в тежка демографска криза, чак през 2026 година ще се възстанови броя на студентите. Не е проблемът в броя на университетите, а във финансирането им. Рейтинговата система е добра, всеки студент може сам да си избере университета, в който ще се обучава. От юни ще финансираме тези направления, които имат най-висок рейтинг с 5 процента повече, обясни просветният шеф.<br /> <br /> След социалните дейности и здравеопазването образованието е третата поред финансирана сфера, каза Игнатов. Трябва да подкрепим инженерното образование. България има нужда от хора, които произвеждат, аргументира се просветният министър.<br /> <br /> Българските индустриалци искат да се погрижат за качеството на професионалното образование, готови са да инвестират в инфраструктурата на това.<br /> <br /> Хората избират много &quot;виртуални&quot; специалности, а аз вярвам в бъдещето на инженерните професии, че ще има завръщане &ndash; имаме нужда от млади инженери. Един инженер знае как да създаде работни места.<br /> Имаме толкова пари в джобовете, ние сме толкова богати, колкото произвеждаме. Основният инструмент за излизане от всяка криза, е да работим в това направление, заключи министър Игнатов.<br /> <br /> <br /> <br /> Колкото пари имаме в джобовете.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />