Груби нарушения при изразходването на средства от капиталовата субсидия е извършило предишното ръководство на Университетска болница „Свети Георги“ в Пловдив. Това показват резултатите от приключилата вътрешната ревизия, назначена от Министерството на здравеопазването.
Част от получената държавна субсидия за капиталови разходи в размер на 1 673 500 лева не е изразходвана по предназначение, а за разплащане на други задължения, съобщи изпълнителният директор на болницата доц. Д-р Божидар Хаджиев. Освен това, от средствата, които болницата е получила за доставка на гама-камера, липсват 336 000 лева. Министерството на здравеопазването е превело други 800 000 лева за плащане по сключен договор за доставка на когенератор, но тази сума също е изхарчена не по предназначение. <br /> <br /> Здравното министерство е превело 417 500 лв. за доставка на хемодиализна апаратура,. Тази сума също не е в наличност и трябва да се възстановява. Освен това отпуснатите средства в размер на 120 000 лева за изграждане на асансьори във вътрешните клиники на болницата също са използвани и не са в наличност.<br /> <br /> Проверката е констатирала също липсата на предварително изхарчени общо 1 673 500 лева капиталови разходи за &bdquo;текущи нужди&ldquo;. Старото ръководство на болницата е теглило кредит в размер на 4 милиона лева, от които до края на годината трябва да се платят 620 000 лв. Парадоксът е, че кредитът е взет без разрешение на министъра на здравеопазването, обясни доц. Хаджиев. <br /> <br /> Според доц. Хаджиев, високият ръст на капиталовите разходи за закупуване на модерна диагностична и лечебна апаратура издига качеството на болничната помощ, но това е довело до липса на паричен поток, до натрупване на задължения и затруднения в обслужването им.<br /> <br /> Неизгодните договори за наем, както и прекомерното използване на собствени средства е довело до рязко нарастване задълженията на болницата през последните години, сочат още експертите от МЗ. Общите краткосрочни задължения на дружеството за първото шестмесечие на 2009 г. са в размер на 35 640 000 лева. Просрочените са около 10 000 000 лева, главно за медикаменти и консумативи.<br /> <br /> Докладът и списъкът с нарушенията са изпратени до Агенцията за държавна финансова инспекция и до Окръжна прокуратура, каза доц. Божидар Хаджиев. <br /> <br /> <b>Димана Тодорова, БЛИЦ</b><br />