Лидерът на „Атака” Волен Сидеров даде служебния премиер Георги Близнашки на прокуратурата. Причината е, че според националиста служебният премиер участва в търговски дружества, а това е явен конфликт на интереси.
&bdquo;Във връзка с встъпването в длъжност на новото служебно правителство в публичното пространство бе изнесена информация, че по отношение на новоназначения служебен министър председател г-н Георги Близнашки е налице конфликт на интереси по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.<br /> <br /> Видно от публикуваната в интернет Декларация по чл.12, ал.1 във връзка с чл.5 от закона, с вх.№02-17-19 от 12.08.2014 г, същият е в нарушение на разпоредбата на чл.5 ЗПУКИ, тъй като към момента на назначаването му е декларирал, че е член на орган за управление или контрол на юридическо лице с нестопанска цел, търговско дружество или кооперация, изрична е посочено едно сдружение и едно дружество и не е предприел необходимите действия за отстраняване на несъвместимостта.<br /> <br /> Видно е също така, че декларацията първоначално е била подписана от г-н Георги Близнашки, но в последствие подписът му е заличен, което поражда съмнение, че е процедирано по този начин с цел срещу него да не може да бъде образувано наказателно производство по чл.308 от НК.<br /> <br /> С оглед на изложеното Ви моля да предприемете необходимите действия по Ваша преценка за установяване на обстоятелството дали има извършено от г-н Георги Близнашки престъпление по чл.308 от НК и съответно да бъде подведен под наказателна отговорност&rdquo;, пише в писмото си Сидеров./БЛИЦ<br />