Бонусите ще се планират в бюджетите на институциите, като се слага край на порочната практика допълнително възнаграждение да се дава за събирани приходи от глоби, такси и др., обясниха от финансовото министерство.
Правителството подготвя нов модел на заплащане за служителите в държавната администрация, който да стимулира добрите резултати, съобщиха от Министерство на финансите в четвъртък. <br /> <br /> Новият модел предвижда възнаграждението да се състои от постоянна и променлива част (бонуси) в съотношение 75% - 25%. Въвеждането на модела ще стартира от 1 януари 2011 година. С предложената промяна се очаква чиновниците да с апо-добре мотивирани <br /> <br /> Целта е да се привличат и задържат висококвалифицирани и образовани кадри, които ще получават по-високи заплати. <br /> <br /> Който работи по-добре ще получава повече, е основната идея на нововъведението, обясниха хората на финансист номер 1 Симеон Дянков.<br /> <br /> Определянето на постоянната заплата ще се извършва според оценка на длъжностите, при която ще се отчитат функциите и отговорностите, необходимите специални знания и умения, включително тези, съответстващи на образователната степен и специалност.<br /> <br /> Допълнителните възнаграждения ще се дават само за постигнати резултати. Бонусите ще се планират в бюджетите на институциите, като се слага край на порочната практика допълнително възнаграждение да се дава за събирани приходи от глоби, такси и др.<br /> <br /> Разпределянето на премии от събрани такси за услуги е неправилен стимул, тъй като от това се облагодетелстват определени служители за сметка на бизнеса, обясниха от МФ. <br /> <br /> Причините за въвеждането на нов модел са значителните различия в политиката на отделните администрации по отношение на основните месечни заплати и допълнителните възнаграждения на служителите. <br /> <br /> В момента липсвал единен подход за определяне на допълнителното материално стимулиране, което се разпределя по непрозрачен и субективен начин.<br /> <br /> Общият ред и условията за получаване на бонусите ще се регламентират с общ нормативен акт, което ще доведе до прозрачност в системата на допълнителното материално стимулиране.<br /> <br /> Обсъжда се възможността за увеличаване на средствата за постоянната част на заплатите с поне 10% за всяка администрация. Предвижда се и увеличаване на максималните и минимални размери на заплатите по длъжностни нива. /БЛИЦ<br /> <br />