Синдикатите и служителите на МВР скочиха срещу социалния министър Ивайло Калфин по повод реформата, която подготвя. "Как очаквате старци да гасят запаленото ви имущество и да пазят живота и здравето ви?" С този въпрос полицаи, пожарникари и военни се обърнаха косвено към социалния министър Ивайло Калфин.
На пресконференция ресорни синдикати от сектор &bdquo;Сигурност&quot; се обявиха против предложенията за пенсионна възраст, които в момента са в процес на обществено обсъждане. Вицепремиерът предложи като част от пенсионната реформа минималната възраст за пенсиониране да стане 52 години и 10 месеца от 2016 г., а от тази дата да расте ежегодно с по два месеца до достигане на 55 г.<br /> <br /> Председателят на Синдиката на служителите в МВР (ССМВР) Иван Павлов категорично заяви, че към момента няма представен икономически аргумент, който да налага промени в методиката за пенсиониране на служителите в сектора. &quot;Цели се да се противопостави една социална група на друга, да се симулира дейност по отношение на пенсионната реформа. Не сме съгласни ние да понасяме основната тежест върху НОИ, възникнала по други причини, обяви той от името на колегите си&quot;, убеден е Павлов.<br /> <br /> Работещите в сектор &bdquo;Сигурност&quot; се оплакват от това, че през последните години изискуемият стаж за придобиване правото на пенсия се е увеличил драстично - със седем години. Няма задълбочен анализ и мотивирани обосновки за предлаганото от МТСП, убедени са секторните синдикати. Те са готови с позиция, която ще е тяхната база за преговори със социалното ведомство.<br /> <br /> Основните неща, на които полицаи, военни и пожарникари ще настояват, са две - въвежданата от 2016 г. възраст от 52 г. и 10 месеца да се замени с 50 г., както и да отпадне ежегодното увеличаване на възрастта с по два месеца до достигане на 55 години.<br /> <br /> Пожарникарите също не са доволни от визията на Калфин за пенсионната реформа. Шефът на техния синдикат Венцислав Станков бе категоричен, че възрастта от 55 години е изключително висока за тях, особено за онези, които изпълняват оперативни дейности. Станков има и свое предложение към социалния министър - за да не се настройва обществото срещу служителите в сектор &bdquo;Сигурност и обществен ред&quot; - на служителите да се индексира нетното им възнаграждение и те сами да си плащат осигурителните вноски.<br /> <br /> &quot;Ще последва невероятна вълна на напускане от служители, които отговарят на досегашните условия - това ще доведе до натиск на фондовете в НОИ и върху бюджета на МВР, който ще трябва да изплаща непланирани обезщетения&quot;, показват прогнозите на синдикатите.<br /> &nbsp;