Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации – КНСБ (ФНСДУО) с председател Мария Темелкова изпрати протестно писмо до премиера Сергей Станишев и до българските министри. В писмото се изразява категорично несъгласие на федерацията и синдикалните членове, работещи в структурите на държавната администрация, относно изпълнение на препоръката на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) за ограничаване на темпа на растежа на заплатите в публичния сектор.
В писмото се казва още, че заявлението на министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев, че на този етап не се очертава увеличение заради икономическата криза, е несъобразено с положението на служителите в изпълнителната власт. Възнагражденията на държавните служители и без това са недостатъчни, а министър Василев на практика обявява тяхното замразяване. ФНСДУО КНСБ категорично заявяват, че доходите не отговарят на натовареността и отговорността на служителите. Периодичните съкращения, мотивирани с “оптимизация на персонала” и граничещите с политически цинизъм съкращения, заложени в Закона за бюджета за 2008 г. с цел увеличение на заплатите създават несигурност в работещите в структурата на държавната админситрация.
Синдикатите заявяват, че действията на правителството за замразяване на заплатите в публичния сектор за пореден път превръщат в заложници хората на труда от публичния сектор, които са сред тези с най-ниски доходи.
„Не стряскайте държавната администрация с безпаричие и съкращения, тя е Ваша и работи за обслужване на обществото!” – призовават от федерацията министър-председателя и министрите. /БЛИЦ