Повечето от новите страни-членки на Европейския съюз се справят много по-добре и са подготвени в много по-висока степен за прилагането на общностното право, отколкото останалите държави от Съюза. Това мнение сподели председателят на Съда на Европейските общности Василиос Скурис пред премиера Сергей Станишев.
Българският министър-председател подкрепи констатацията му, като посочи, че за двете години членство в ЕС, срещу страната ни не е заведено нито едно дело заради неизпълнени ангажименти по европейските директиви и регламенти.
Василиос Скурис е на посещение в България по покана на председателя на Върховния касационен съд проф. Лазар Груев. Пред премиера Станишев той подчерта ролята на сътрудничеството и кооперирането между националните съдии и съдиите от страните-членки за развитието на европейското право, както и важността на тълкувателните решения на Съда на ЕО – механизъм, който според него трябва да се използва в по-голяма степен с цел еднозначно прилагане на европейските правни норми.
Министър-председателят информира госта си, че с цел повече прозрачност по отношение дейността на държавата по защитата на правата и интересите на България, се подготвя интернет страница за делата пред Съда на ЕО. В нея ще бъдат публикувани пълните им досиета и ще може да се следи ходът им. Ще има и база данни за всички решения на съдилищата в Люксембург, ще се представят отделни казуси, резюмета на искови молби и т. н. Василиос Скурис приветства инициативата като изключително добра практика, която се приема позитивно в ЕС. /БЛИЦ