Правителството ще обсъжда в сряда промени в Закона за здравното осигуряване
Текстовете, които ще бъдат коригирани, са свързани само с органите на управление на Касата - вместо директор, осигурителната институция ще има управител. Ще бъдат намалени и неговите заместници, които сега са трима. Предложеният вариант за промени от министъра на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова е Здравната каса да има само един подуправител, като мотивите за промените са, че така ще бъдат спестени средства.<br /> <br /> По подобен начин се управлява Националният осигурителен институт &ndash; с управител и подуправител.<br /> <br /> Министрите ще разгледат на днешното си заседание и Правилник за прилагане на Закона за защита от домашното насилие.<br /> <br /> В дневния ред е включено също разглеждането на годишен доклад за изпълнението на Плана за действие за 2009 г. по Националната стратегия на Република България по миграция и интеграция (2008-2015) и за одобряване на план за действие за 2010 г., Проект на решение за пренасочване на спешните повиквания към телефони с номера 150,160 и 166 към районните центрове 112 и др. /БЛИЦ<br />