От днес регионалното министерство осигурява достъп до избирателните списъци за референдума на 27 януари за всички български граждани, съобщиха от пресцентъра на ведомството. Те могат да проверят своите данни и да се информират за избирателната си секция и място на гласуване по три начина - онлайн, чрез SMS и по телефона.
На интернет адрес https://www.grao.bg/elections/ гражданите и общинските администрации могат да направят справки в избирателните списъци, да подават искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път и да регистрират издадените удостоверения за гласуване на друго място. Последните две услуги са достъпни след идентификация с електронен подпис.<br /> <br /> Друг начин за информиране е чрез SMS. Текстовото съобщение се изпраща на номер 18429 - единен и за трите мобилни оператора. Цената e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS-а гражданите изписват единствено ЕГН-тата си. Системата връща съобщение с номера и адреса на избирателната секция за съответния човек.<br /> <br /> Информация може да се получи и чрез обаждане на стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 (&quot;0800 1 GRAO&quot;) - безплатен за цялата страна.