Идеите за промени в Закона за използването на специални разузнавателни средства предвиждат създаването на Национално бюро за контрол над СРС. Идеите бяха представени от министъра на правосъдието Миглена Тачева на семинар в Боровец.
Звеното ще се състои от трима души с 3-годишен мандат, предложени от премиера и избрани от парламента с обикновено мнозинство. Двама от тях трябва да отговарят на изискванията за член съдия на Върховния касационен съд – да имат юридически стаж 12 години, част от които професионален като съдия, следовател или прокурор, задължително юридическо образование. Третият от тях трябва да отговаря на изискванията за председател на ДАНС.  Предвижда се бюрото да изготвя годишен доклад и да прави редовни проверки на водените регистри. Националното бюро ще има достъп до помещения, където се съхраняват и се унищожават данни от СРС. 
Заместник-министърът Бойко Рашков допълни, че сега всички нива на прокуратурите, освен районните, могат да искат прилагането на СРС. За това вече се предвижда да е записано, че наблюдаващият обвинител ще иска разрешение за СРС, независимо от коя прокуратура е. Разрешението за СРС ще се дава от председателя на окръжния съд, като отпада възможността при отказ от негова страна искането да се отправя към председател на апелативен съд.
Прилагането на СРС остава по реда, по който беше до сега. На този етап не се предвижда разпечатките за разговори по телефон да имат статут на СРС. Възможно е като оперативен способ да бъде и описването през коя клетка на мобилен оператор е направен определен разговор, тъй като така може да се определи местонахождението на даден човек. /БЛИЦ