Партията Българска нова демокрация (БНД) предлага двойно увеличение на капитала на Българската агенция за експортно застраховане с цел подкрепа на бизнеса. Трябва да се предприемат всички необходими действия и за създаване на гаранционни фондове в подкрепа на бизнеса в рамките на Оперативна програма „Конкурентоспособност”, каза заместник-председателят на партията Лидия Шулева . За тази цел в бюджета на програмата са предвидени 200 млн. евро.
От БНД припомниха, че са внесли два законопроекта за премахване на данъците върху дивидентите – от една страна за чуждестранните юридически лица, а от друга – на българските физически лица. Ако тези промени се приемат, ще се стимулира инвестиционната активност и ще се създадат условия за привличане на повече чуждестранни инвестиции.
На следващо място в антикризисните мерки е законопроектът на БНД за обслужване на бизнеса „без гише” (Законопроект за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране и административния контрол). Промените в него се отнасят до отпадане на необходимостта бизнесът да предоставя документи, които съществуват в държавната администрация, или такива, които тя би могла да получи по служебен път. По този начин българският бизнес би спестил и време, и средства.
Друга мярка на БНД е свързана със създаване на нови правила за обявяване на дружествата в несъстоятелност в посока на осигуряване на възможност за прилагане на оздравителни програми и спасяване на жизнеспособните активи. В момента ситуацията у нас е точно обратната и твърде късно се сигнализира за несъстоятелността на фирмите и то не от страна на мениджърите, а от страна на кредиторите, което в повечето случаи директно води до ликвидация на дружествата, посочи Шулева.
Следващото предложение на БНД е свързано с бюджетната макрорамка и по-специално с финансирането на секторните политики. Ръководството на БНД е на мнение, че за това трябва да се отделят 35 % от БВП, защото практиката от последните няколко години показва, че има излишък 3-4 % и не е необходимо да се залагат 40 %. Поради тази причина БНД настоява бюджетната рамка да се преразгледа и тези 4 % още отсега да бъдат заложени като инвестиционни разходи.
Според председателя на Контролния съвет на БНД Атанас Щерев бюджетът за 2009 г. по същество трябва да е антикризисна програма, тъй като всички водещи икономисти алармират, че най-засегнати ще са най-слабо развитите и най-нереформираните икономики. България и Румъния са пример в това отношение и управляващите трябва да предприемат необходимите реформи, допълни доц. Щерев. Ако увеличаването на вноската за здравно осигуряване от 6 на 8 % не бъде придружено с реформи в здравеопазването, тези пари ще потънат „като вода в пясъка”, категоричен е Щерев. /БЛИЦ