Не е възможно от продажба на имоти да се увеличават заплати – припомни министърът на вътрешните работи Михаил Миков. Бюджетът и постъпващите средства не могат да бъдат трансформиране за фонд “Заплата”. Още повече в условия на финансова криза и падащи цени на имотите, а и анализът на възможностите показват, че такава стъпка не би дала сериозен резултат.
Министърът поясни, че 95%, в условията на ограничен бюджет на организациите, отиват за заплати и това силно затруднява способностите на министерството на технологично обновление и издръжка. Необходима е оптимизация за намаляване на броя на заетите и увеличаване на средствата в рамките на бюджета за издръжка и капиталови разходи. Структурата на бюджета на МВР е такава през последните 20 г. и състоянието на материалната база е резултат от това. Структурата на бюджета трябва да бъде променена – беше категоричен Миков.
Подходът при съкращаването на заетите ще е при стриктно обмисляне на реалностите – например отпадането на две граници след влизането на България в ЕС несъмнено дава възможност за оптимизиране. Предстои преглед и на работата и евентуално закриване на Учебния център в Горни Богров, където условията за обучение са архаични. В този смисъл подходът е внимателно оглеждане на всички звена, а не ангажиране с процент. Реформите ще бъдат насочени към концентриране на усилията с икономисания ресурс да бъдат подобрени условията в другите звена. В този процес трябва да се освободим от заблудата за съотношението полицаи – администрация. Ясно е, че огромно стопанство като МВР не може да работи без специализирана администрация, информационни системи и други специализирани звена. Механичното извеждане на съотношението полиция – администрация и друг вид персонал не е в полза на реалната преценка за необходимостта от ефективна работа. В заключение: оптимизирането ще е без преследване на механични показатели – обобщи министърът.
Във връзка с протестите на полицаи министърът уточни, че на последното заседание на Съвета за социално партньорство миналия петък са участвали представители но ръководството на новосформирания полицейски синдикат заедно с представители на останалите три синдиката.” Ние не отказваме преговори, особено по разумните предложения. Разговорите с предхождащата контактна група доведоха до реални резултати, но има искания, чиято крайна цел сякаш е единствено да се стигне до протестни действия”, заключи вътрешният министър. /БЛИЦ