Политическа партия “Съюз на свободните демократи” споделя позицията на ЕК, представена в междинния доклад, относно невъзможността на правителството да създаде функционираща и стабилна съдебна система, която да е в състояние да разкрива и наказва конфликта на интереси, корупцията и организираната престъпност, както и да се опазва върховенството на закона.
Липсата на наказателна политика на управляващата тройна коалиция, води до необоснована промяна на наказателните закони, което е основание за противоречащи си норми и невъзможност за прилагането от съответните органи на съдебната власт.
Умишленото създаване на слаб разследващ апарат към Министерството на вътрешните работи, който е без необходимата юридическа и професионална подготовка, мизерна материална обезпеченост и ниско заплащане е основа за слаби резултати. Разбитият следствен апарат е допълнителен аргумент за недобра работа. Това води до некачествено разследване, което не може да предостави необходимия доказателствен матераил на Прокуратурата и съда и е в основата за върнати дела, опрадвани лица или водени повече от 10 години дела.
ОТ ССД заявяват, че управляващата тройна коалиция е изчерпила кредита на доверие не само на българските граждани, но и на гражданите на страните членки на ЕС и не може да проведе необходимите законодателни и съдебни реформи. Финансовата стабилност на страната, “сбъркания” последните три години бюджет и неизпьлнените кам Брюксел ангагименти води Бьлгария към поредната национална катастрофа. /БЛИЦ